FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej zaprasza do udziału w konkursie grantowym!

Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne mogą uzyskać granty do wysokości 10 000 zł  na uruchomienie / udoskonalenie realizowanej  przez podmiot usługi. Szczegóły poniżej oraz w dokumentach pod  poniższym linkiem.  

Nabór w MZ: 02.07.2018 do 18.07.2018 r. Ogłoszenie: http://es.malopolska.pl/aktualnosci/article/ii-nabor-wnioskow-o-pr-2/

Fragment regulaminu konkursu

1.         Wsparcie finansowe w formie grantów może zostać przeznaczone przez Grantobiorcę na:

a. Przygotowanie i przetestowanie nowej usługi, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł[1]), zakup usług, zaangażowanie personelu (członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do przygotowania i przetestowania nowej usługi[2],

b. Wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł[3]), zakup usług, zaangażowanie personelu (członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do wprowadzania do oferty nowych towarów i/lub usług,

c. Poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji, w tym zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (do wartości jednostkowej 10 000,00 zł[4]), zakup usług, zaangażowanie personelu (tj. członków organów, pracowników i osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych) niezbędnych do poszerzania/zmiany zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzania asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji,

d.  zakup usług zewnętrznych wspierających rozwój działalności Wnioskodawcy (np. koszty udziału w targach branżowych, szkoleń specjalistycznych, doradztwa itp.),

e.  promocję produktów i/lub usług oferowanych przez Wnioskodawcę,

2.         Maksymalna kwota grantu (dofinansowania Inicjatywy) wynosi 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy), nie wliczając w to wartości wkładu własnego.

3.         Wsparcie finansowe w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej realizowane jest w formie dofinansowania Inicjatywy.[1] W przypadku podmiotu nie będącego czynnym podatnikiem Podatku od Towarów i Usług (VAT), kosztem kwalifikowalnym jest wartość brutto zakupu. W przypadku czynnego podatnik Podatku od Towarów i Usług (VAT) kosztem kwalifikowalnym jest wartość netto.

[2] Inicjatywa nie może obejmować wyłącznie etapu przygotowania produktu/usługi do wdrożenia – w ramach Inicjatywy należy co najmniej przetestować nową usługę.

[3] W przypadku podmiotu nie będącego czynnym podatnikiem Podatku od Towarów i Usług (VAT), kosztem kwalifikowalnym jest wartość brutto zakupu. W przypadku czynnego podatnik Podatku od Towarów i Usług (VAT) kosztem kwalifikowalnym jest wartość netto.

[4] Zobacz j.w.


Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Autor Publikacji: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Data Publikacji: 2018-06-29
Godzina Publikacji: 07:53
Odsłony: 470


Organizacje
pozarządowe
 1. Baza NGO
  1. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  2. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  3. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  4. Uczniowski Klub Sportowy
  5. LOK Bastion Kęty
  6. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  7. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  8. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  9. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  10. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  11. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  12. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  13. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  14. TS "Hejnał" Kęty
  15. Riders on the storm
  16. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  17. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  23. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  24. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  25. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  26. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  27. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  28. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  29. Koło Łowieckie
  30. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  31. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  32. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  33. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  34. Małopolski Klub Sportowy Liga Obrony Kraju Kęty
  35. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  36. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  37. Międzyszkolny Klub Sportowy
  38. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  39. Towarzystwo Miłośników Kęt
  40. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  41. Klub Sportowy "Olimpia"
  42. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  43. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  44. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  45. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  46. Amatorski Klub Motocrossowy
  47. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  48. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  49. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  50. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  51. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  52. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  53. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  54. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
 2. Piknik Organizacji pozarządowych
  1. Poznaj swojego sąsiada…
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń
 4. Szkolenia
  1. Bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu pt.
  2. Małopolska: szkolenia i spotkania
  3. Lokalna Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie
  4. Bezpłatne szkolenia w Inkubatorze Aktywności Społecznej
  5. Bezpłatne szkolenia w Inkubatorze Aktywności Społecznej
  6. Inkubator aktywności społecznej w Kętach zaprasza na bezpłatne szkolenie
  7. "Jak pozyskać dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"
  8. Bezpiecznie tu i tam - konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych
  9. Księgowość organizacji pozarządowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie
  10. „Jak to się pisze?”- czyli szybki kurs pisania ofert na realizację zadań publicznych?