FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

Wszystko zaczęło się 20 listopada 1874 r., kiedy to na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Gminna Kęty jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu w Kętach Ochotniczej Straży Pożarnej i zatwierdziła statut jej działalności. Z archiwalnych dokumentów wynika, iż przez rokiem 1874 istniała przy magistrackie w Kętach tzw. straż ogniowa zajmująca się ochroną przeciwpożarową, którą z ramienia Rady Gminnej zajmował się i organizował inspektor ogniowy. W 1874 r. Rada Gminna przekazała nowopowstałej jednostce budynek przy ul. Rajskiej, który stał się pierwszą remizą. Pierwszym naczelnikiem OSP Kęty został dh Zygmund Kłodziński, a jego zastępcą dh Henryk Dołkowski.

W 1892 r. OSP Kęty liczyła przeszło 60. czynnych, dobrze wyszkolonych i umundurowanych strażaków. Ponadto jednostka posiadała bardzo dobre (jak na tamte czasy) wyposażenie: 3 sikawki konne czterokołowe ssąco-tłoczące, ponad 500 mb węży, 6 beczkowozów konnych, drabiny różnego rodzaju i wiele innego sprzętu pożarniczego. Zagrożenie pożarowe w tamtych latach było bardzo duże ze względu na drewnianą zabudowę w mieście. Warto wspomnieć, że Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach od samego początku powstania wykazywała się dużą aktywnością na tle innych tego typu jednostek, co przekładało się również na jej dynamiczny rozwój.

W trakcie całej swojej historii jednostka miała nadane 4 sztandary. Pierwszy w 1895 r., który zaginął w czasie I wojny światowej. Drugi z 1924 r. znajduje się w Muzeum w Kętach. Dwa sztandary z lat 1966 i 1992 są w posiadaniu OSP Kęty.

Jednostka posiadała także strażacką orkiestrę dętą, która w 1880 r. witała na dworcu kolejowym w Oświęcimiu przybyłego z Wiednia Cesarza Franciszka Józefa.  Orkiestra istniała do wybuchu I wojny światowej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach odznaczona została najwyższymi odznaczeniami pożarniczymi: Złotym Znakiem Związku, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Najwyższe odznaczenia pożarnicze otrzymało także wielu członków OSP Kęty.  


Adres:
32-650 Kęty,
ul. Mickiewicza 10

NIP: 5492080420, KRS: 0000065068
Telefon: 33 845-29-30
e-mail: strazkety@op.pl, www: http://www.ospkety.pl/
Autor Publikacji:
Data Publikacji:
Godzina Publikacji:
Odsłony: 890


Organizacje
pozarządowe
 1. Baza NGO
  1. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  2. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  3. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  4. Uczniowski Klub Sportowy
  5. LOK Bastion Kęty
  6. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  7. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  8. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  9. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  10. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  11. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  12. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  13. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  14. TS "Hejnał" Kęty
  15. Riders on the storm
  16. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  17. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  23. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  24. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  25. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  26. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  27. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  28. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  29. Koło Łowieckie
  30. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  31. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  32. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  33. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  34. Małopolski Klub Sportowy Liga Obrony Kraju Kęty
  35. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  36. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  37. Międzyszkolny Klub Sportowy
  38. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  39. Towarzystwo Miłośników Kęt
  40. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  41. Klub Sportowy "Olimpia"
  42. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  43. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  44. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  45. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  46. Amatorski Klub Motocrossowy
  47. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  48. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  49. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  50. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  51. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  52. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  53. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  54. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
 2. Piknik Organizacji pozarządowych
  1. Poznaj swojego sąsiada…
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń
 4. Szkolenia
  1. Bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu pt.
  2. Małopolska: szkolenia i spotkania
  3. Lokalna Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie
  4. Bezpłatne szkolenia w Inkubatorze Aktywności Społecznej
  5. Bezpłatne szkolenia w Inkubatorze Aktywności Społecznej
  6. Inkubator aktywności społecznej w Kętach zaprasza na bezpłatne szkolenie
  7. "Jak pozyskać dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"
  8. Bezpiecznie tu i tam - konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych
  9. Księgowość organizacji pozarządowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie
  10. „Jak to się pisze?”- czyli szybki kurs pisania ofert na realizację zadań publicznych?