FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

I Forum Organizacji Pozarządowych w Kętach

26 marca 2015 r. w auli ZSG Nr 1 w Kętach odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych z terenu naszej gminy. Spotkanie prowadzili Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Nycz oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy wystąpili z inicjatywą powołania w gminie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Po krótkim omówieniu głównych celów i założeń związanych z zadaniami przyszłej rady, uczestnikom spotkania zaprezentowano propozycję statutu jak również przekazano deklarację przystąpienia do Forum Organizacji Pozarządowych.

W drugiej części zebrania dyskutowano o problemach związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora w gminie Kęty. Uczestnicy wskazywali na potrzeby związane ze zwiększeniem wsparcia dla organizacji w sprawach szkoleń i w kwestii aplikowania o środki zewnętrzne. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że było to pierwsze spotkanie organizacji i stowarzyszeń działających w naszej gminie. Udział w Forum wzięła jednak tylko część działających tu stowarzyszeń, których przedstawiciele wyrazili chęć udziału w dalszych pracach zmierzających do powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego.

II Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się 9 kwietnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy o godz. 17. Warto podkreślić, że wszystkie spotkania mają charakter otwarty. Organizacje, które chcą włączyć się w prace Forum i uczestniczyć w wyborach na przyszłych członków rady, proszone są o wypełnienie załączonej deklaracji i dostarczenie jej osobiście lub mailem (jurand.saternus@kety.pl) do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Kęty do 8 kwietnia 2015 r.

Autor Publikacji: J.S.
Data Publikacji:
Godzina Publikacji:
Odsłony: 1298


Pliki do pobrania:

deklaracja_uczestnictwa_forum1.pdf (Rozmiar: 127974 bajtów)
Organizacje
pozarządowe
 1. Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13
 2. Baza NGO
  1. Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty
  2. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  3. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  4. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  5. Uczniowski Klub Sportowy
  6. LOK Bastion Kęty
  7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  8. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  9. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  10. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  11. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  12. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  13. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  15. TS "Hejnał" Kęty
  16. Riders on the storm
  17. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  23. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  24. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  25. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  26. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  27. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  28. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  29. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  30. Koło Łowieckie
  31. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  32. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  33. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  34. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  35. Małopolski Klub Sportowy Liga Obrony Kraju Kęty
  36. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  37. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  38. Międzyszkolny Klub Sportowy
  39. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  40. Towarzystwo Miłośników Kęt
  41. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  42. Klub Sportowy "Olimpia"
  43. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  44. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  45. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  46. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  47. Amatorski Klub Motocrossowy
  48. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  49. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  50. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  51. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  52. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  53. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  54. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  60. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń