FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

II Forum Organizacji Pozarządowych

9 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00 w sali sesyjnej urzędu gminy odbyło się II Forum Organizacji Pozarządowych.

Na początku spotkania Pani Elżbieta Kózka z Domu Kultury w Kętach zapoznała uczestników z projektem "Kre-akcje nie tylko na miasto" realizowanym w naszej gminie dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury. Głównym celem projektu jest zdiagnozowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców i wsparcie najciekawszych oddolnych inicjatyw. Uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie stosownej ankiety mającej na celu zbadanie potrzeb mieszkańców w sferze kultury.  

Dalszą część forum poprowadzili niezależni eksperci z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Kielc, którzy zaprezentowali uczestnikom założenia programu „Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim” – głównym celem projektu, w którym uczestniczy gmina Kęty, jest zwiększenie poziomu partycypacji obywateli w życiu publicznym poprzez wzmocnienie istniejących Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz zainicjowanie powstania nowych RDPP na terenie w/w województw. Równie ważnym celem, który uzasadnia potrzebę realizacji projektu jest wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami i stowarzyszeniami, a przede wszystkim wypracowanie wspólnych standardów w oparciu o które mają działać RDPP.  W ramach realizowanych zadań dla członków przyszłej RDPP planowane są również warsztaty poświęcone temu, aby rada działała w efektywny sposób a jej członkowie byli wyposażeni w potrzebną wiedzę.

Wczorajsze spotkanie przebiegało w żywiołowej atmosferze, uczestniczy wymieniali wzajemnie poglądy i dyskutowali nad projektami regulaminów przyszłego forum i statutu RDPP w Kętach. Ustalono, że wszystkie organizacje (również te które do tej pory nie brały udziału w spotkaniach), a które chcą przystąpić do forum organizacji pozarządowych do 20 kwietnia br. powinny dostarczyć wypełnioną deklarację i dostarczyć ją osobiście lub drogą mailową (jurand.saternus@kety.pl) do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Kęty. Kolejne spotkanie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu gminy planowane jest w maju. O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.  

Zachęcamy również do odwiedzenia strony projektu: http://www.potencjal-rdpp.pl/, na której można zapoznać się z głównymi założeniami i proponowanymi standardami w oparciu o które mają działać przyszłe rady.

Autor Publikacji: J.S.
Data Publikacji:
Godzina Publikacji:
Odsłony: 1292


Pliki do pobrania:

deklaracja_uczestnictwa_forum.pdf (Rozmiar: 253629 bajtów)
Organizacje
pozarządowe
 1. Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13
 2. Baza NGO
  1. Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty
  2. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  3. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  4. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  5. Uczniowski Klub Sportowy
  6. LOK Bastion Kęty
  7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  8. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  9. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  10. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  11. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  12. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  13. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  15. TS "Hejnał" Kęty
  16. Riders on the storm
  17. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  23. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  24. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  25. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  26. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  27. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  28. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  29. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  30. Koło Łowieckie
  31. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  32. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  33. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  34. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  35. Małopolski Klub Sportowy Liga Obrony Kraju Kęty
  36. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  37. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  38. Międzyszkolny Klub Sportowy
  39. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  40. Towarzystwo Miłośników Kęt
  41. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  42. Klub Sportowy "Olimpia"
  43. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  44. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  45. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  46. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  47. Amatorski Klub Motocrossowy
  48. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  49. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  50. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  51. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  52. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  53. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  54. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  60. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń