FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Towarzystwo Miłośników Kęt

Historia Towarzystwa Miłośników Kęt sięga swoimi korzeniami roku 1927. Towarzystwo popularyzowało Kęty w przewodnikach krajowych i zagranicznych. Próby jego reaktywacji podjął się po II wojnie światowej profesor gimnazjalny Stanisław Maciejczyk. Organizowano wtedy odczyty traktujące o historii Kęt, ale Towarzystwa nie udało się stworzyć. Po raz trzeci próbę powołania Towarzystwa Miłośników Kęt podjęto przy okazji obchodów 700-lecia miasta, czyli w roku 1977. Spotkanie założycielskie odbyło się 16 września w sali ZPW "Kentex", a zainicjowane zostało przez Komitet Obchodów 700-lecia Kęt. Do rejestru stowarzyszeń i związków Towarzystwo Miłośników Kęt wpisano oficjalnie w Urzędzie Miasta i Gminy Kęty: SW VI/6015/4/77 w dniu 15 grudnia 1977 roku, pod numerem rejestracyjnym A-4. Pierwszym prezesem Towarzystwa został profesor szkoły średniej Władysław Droździk. Towarzystwo popularyzowało historie i kulturę miasta. Współdziałało w gromadzeniu Zbiorów Historycznych Miasta, organizowało odczyty, ilustrowane przeźroczami, zbierano materiały np. z historii polskiego harcerstwa, przeprowadzano konkursy historyczne i fotograficzne.  Od 1997 roku Towarzystwo prowadzi  kwesty w dniu Wszystkich Świętych na renowację zabytkowych grobów, również od 1997 wydawany jest cyklicznie co roku "Almanach Kęcki" (rocznik społeczno-kulturalny).  Towarzystwo Miłośników Kęt zrodziło się i działało w innej rzeczywistości politycznej, społecznej, ekonomicznej, ale działa do dzisiaj, bo zawsze znajdą się ludzie pragnący utrwalać przeszłość i zachować dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.

Towarzystwo współpracuje z władzami samorządowymi miasta, instytucjami oświatowo-kulturalnymi, a także ze stowarzyszeniami o podobnym charakterze. Towarzystwo Miłośników Kęt organizuje spotkania, wystawy, konkursy, działalność publicystyczną (wydawnictwa historyczno-informacyjne TMK i rocznik społeczno-kulturalny "Almanach") oraz inne, aktualnie przydatne formy popularyzujące dzieje i osiągnięcia regionu.


Adres:
32-650 Kęty,
ul. Żwirki i Wigury 2a

NIP: 549-18-93-687, KRS: 0000088730
Telefon: 604-466-296 / 33 844-86-70
e-mail: tmk@tmk.kety.pl, www: http://www.tmk.kety.pl
Autor Publikacji:
Data Publikacji:
Godzina Publikacji:
Odsłony: 1673


Organizacje
pozarządowe
 1. Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13
 2. Baza NGO
  1. Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty
  2. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  3. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  4. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  5. Uczniowski Klub Sportowy
  6. LOK Bastion Kęty
  7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  8. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  9. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  10. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  11. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  12. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  13. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  15. TS "Hejnał" Kęty
  16. Riders on the storm
  17. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  23. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  24. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  25. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  26. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  27. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  28. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  29. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  30. Koło Łowieckie
  31. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  32. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  33. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  34. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  35. Małopolski Klub Sportowy Liga Obrony Kraju Kęty
  36. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  37. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  38. Międzyszkolny Klub Sportowy
  39. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  40. Towarzystwo Miłośników Kęt
  41. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  42. Klub Sportowy "Olimpia"
  43. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  44. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  45. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  46. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  47. Amatorski Klub Motocrossowy
  48. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  49. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  50. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  51. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  52. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  53. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  54. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  60. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń