FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Towarzystwo Miłośników Kęt

Historia Towarzystwa Miłośników Kęt sięga swoimi korzeniami roku 1927. Towarzystwo popularyzowało Kęty w przewodnikach krajowych i zagranicznych. Próby jego reaktywacji podjął się po II wojnie światowej profesor gimnazjalny Stanisław Maciejczyk. Organizowano wtedy odczyty traktujące o historii Kęt, ale Towarzystwa nie udało się stworzyć. Po raz trzeci próbę powołania Towarzystwa Miłośników Kęt podjęto przy okazji obchodów 700-lecia miasta, czyli w roku 1977. Spotkanie założycielskie odbyło się 16 września w sali ZPW "Kentex", a zainicjowane zostało przez Komitet Obchodów 700-lecia Kęt. Do rejestru stowarzyszeń i związków Towarzystwo Miłośników Kęt wpisano oficjalnie w Urzędzie Miasta i Gminy Kęty: SW VI/6015/4/77 w dniu 15 grudnia 1977 roku, pod numerem rejestracyjnym A-4. Pierwszym prezesem Towarzystwa został profesor szkoły średniej Władysław Droździk. Towarzystwo popularyzowało historie i kulturę miasta. Współdziałało w gromadzeniu Zbiorów Historycznych Miasta, organizowało odczyty, ilustrowane przeźroczami, zbierano materiały np. z historii polskiego harcerstwa, przeprowadzano konkursy historyczne i fotograficzne.  Od 1997 roku Towarzystwo prowadzi  kwesty w dniu Wszystkich Świętych na renowację zabytkowych grobów, również od 1997 wydawany jest cyklicznie co roku "Almanach Kęcki" (rocznik społeczno-kulturalny).  Towarzystwo Miłośników Kęt zrodziło się i działało w innej rzeczywistości politycznej, społecznej, ekonomicznej, ale działa do dzisiaj, bo zawsze znajdą się ludzie pragnący utrwalać przeszłość i zachować dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.

Towarzystwo współpracuje z władzami samorządowymi miasta, instytucjami oświatowo-kulturalnymi, a także ze stowarzyszeniami o podobnym charakterze. Towarzystwo Miłośników Kęt organizuje spotkania, wystawy, konkursy, działalność publicystyczną (wydawnictwa historyczno-informacyjne TMK i rocznik społeczno-kulturalny "Almanach") oraz inne, aktualnie przydatne formy popularyzujące dzieje i osiągnięcia regionu.


Adres:
32-650 Kęty,
ul. Żwirki i Wigury 2a

NIP: 549-18-93-687, KRS: 0000088730
Telefon: 604-466-296 / 33 844-86-70
e-mail: tmk@tmk.kety.pl, www: http://www.tmk.kety.pl
Autor Publikacji:
Data Publikacji:
Godzina Publikacji:
Odsłony: 2327


Organizacje
pozarządowe
 1. Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13
 2. Baza NGO
  1. Inicjatywa społeczna - Kęty Charytatywnie
  2. Inicjatywa społeczna - Grupa K.M.B.A. (Każdy Może Być Artystą)
  3. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  4. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  5. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  6. Uczniowski Klub Sportowy
  7. LOK Bastion Kęty
  8. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  9. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  10. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  11. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  12. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  13. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  14. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  15. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  16. TS "Hejnał" Kęty
  17. Riders on the storm
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  23. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  24. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  25. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  26. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  27. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  28. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  29. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  30. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  31. Koło Łowieckie
  32. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  33. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  34. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  35. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  36. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  37. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  38. Międzyszkolny Klub Sportowy
  39. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  40. Towarzystwo Miłośników Kęt
  41. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  42. Klub Sportowy "Olimpia"
  43. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  44. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  45. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  46. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  47. Amatorski Klub Motocrossowy
  48. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  49. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  50. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  51. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  52. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  53. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  54. Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  60. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  61. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
  62. Koło Pszczelarzy w Kętach
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń