FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Urząd uruchamia generator do "małych grantów"

Od 17 sierpnia br. urząd marszałkowski uruchamia internetowy generator eNGO, który pomoże przygotować prawidłowo ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto sprawdzić jego możliwości już dzisiaj, bo od 1 września br. wszystkie oferty na „małe granty” będą musiały być składane za pośrednictwem generatora.

Przez najbliższe 2 tygodnie organizacje pozarządowe mogą testować działanie generatora eNGO (dostępny tutaj), który uruchomił urząd marszałkowski województwa małopolskiego. Będzie można założyć w nim konto dla swojej organizacji pozarządowej, a także spróbować przygotować ofertę na „mały grant”, czyli dotację w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto to zrobić, bo „małe granty” w dotychczasowy sposób (czyli bez użycia generatora eNGO) można składać tylko do końca sierpnia br. Od 1 września urząd marszałkowski będzie przyjmował tylko oferty przygotowane w generatorze eNGO. Oferty, które nie zostały wypełnione w generatorze i nie mają nadanego specjalnego numeru (sumy kontrolnej) będą odrzucane z powodów formalnych.

Małe granty – łatwiej i szybciej  

Uruchomiony generator eNGO ma przede wszystkim pomóc organizacjom pozarządowym w przygotowaniu prawidłowej oferty na „mały grant”. System internetowy wskaże bowiem popełnione w ofercie błędy formalne, pomoże zsumować wszystkie kwoty, zaalarmuje, jeśli będzie brakowało ważnych informacji (np. uzupełnionych oświadczeń). Potem wystarczy tylko tak przygotowaną ofertę wydrukować i złożyć podpisaną na dzienniku podawczym urzędu marszałkowskiego bądź przesłać pocztą. Urząd dopuszcza też złożenie na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu – oferta musi być jednak podpisana elektronicznie (podpis kwalifikowany lub profil zaufany) przez uprawnione osoby.

Najważniejsze zasady składania w Urzędzie Marszałkowski Województwa Małopolskiego ofert przewidzianych w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajdują się tutaj.

Warto dodać, że generator eNGO przyspieszy i ułatwi też pracę urzędników, którzy sprawdzają i oceniają później taką ofertę. W efekcie dotacja na dane zadanie trafi do organizacji pozarządowej dużo szybciej niż dotychczas.


Adres:
,
ul.

NIP: , KRS:
Telefon:
e-mail: , www:
Autor Publikacji: Kancelaria Zarządu / Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Data Publikacji: 2020-08-13
Godzina Publikacji: 13:51
Odsłony: 123


Organizacje
pozarządowe
 1. Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13
 2. Baza NGO
  1. Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty
  2. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  3. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  4. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  5. Uczniowski Klub Sportowy
  6. LOK Bastion Kęty
  7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  8. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  9. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  10. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  11. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  12. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  13. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  15. TS "Hejnał" Kęty
  16. Riders on the storm
  17. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  23. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  24. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  25. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  26. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  27. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  28. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  29. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  30. Koło Łowieckie
  31. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  32. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  33. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  34. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  35. Małopolski Klub Sportowy Liga Obrony Kraju Kęty
  36. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  37. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  38. Międzyszkolny Klub Sportowy
  39. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  40. Towarzystwo Miłośników Kęt
  41. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  42. Klub Sportowy "Olimpia"
  43. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  44. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  45. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  46. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  47. Amatorski Klub Motocrossowy
  48. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  49. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  50. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  51. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  52. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  53. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  54. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  60. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń