FACEBOOK...

PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

Wszystko zaczęło się 20 listopada 1874 r., kiedy to na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Gminna Kęty jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu w Kętach Ochotniczej Straży Pożarnej i zatwierdziła statut jej działalności. Z archiwalnych dokumentów wynika, iż przez rokiem 1874 istniała przy magistrackie w Kętach tzw. straż ogniowa zajmująca się ochroną przeciwpożarową, którą z ramienia Rady Gminnej zajmował się i organizował inspektor ogniowy. W 1874 r. Rada Gminna przekazała nowopowstałej jednostce budynek przy ul. Rajskiej, który stał się pierwszą remizą. Pierwszym naczelnikiem OSP Kęty został dh Zygmund Kłodziński, a jego zastępcą dh Henryk Dołkowski.

W 1892 r. OSP Kęty liczyła przeszło 60. czynnych, dobrze wyszkolonych i umundurowanych strażaków. Ponadto jednostka posiadała bardzo dobre (jak na tamte czasy) wyposażenie: 3 sikawki konne czterokołowe ssąco-tłoczące, ponad 500 mb węży, 6 beczkowozów konnych, drabiny różnego rodzaju i wiele innego sprzętu pożarniczego. Zagrożenie pożarowe w tamtych latach było bardzo duże ze względu na drewnianą zabudowę w mieście. Warto wspomnieć, że Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach od samego początku powstania wykazywała się dużą aktywnością na tle innych tego typu jednostek, co przekładało się również na jej dynamiczny rozwój.

W trakcie całej swojej historii jednostka miała nadane 4 sztandary. Pierwszy w 1895 r., który zaginął w czasie I wojny światowej. Drugi z 1924 r. znajduje się w Muzeum w Kętach. Dwa sztandary z lat 1966 i 1992 są w posiadaniu OSP Kęty.

Jednostka posiadała także strażacką orkiestrę dętą, która w 1880 r. witała na dworcu kolejowym w Oświęcimiu przybyłego z Wiednia Cesarza Franciszka Józefa.  Orkiestra istniała do wybuchu I wojny światowej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach odznaczona została najwyższymi odznaczeniami pożarniczymi: Złotym Znakiem Związku, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Najwyższe odznaczenia pożarnicze otrzymało także wielu członków OSP Kęty.  


Adres:
32-650 Kęty,
ul. Mickiewicza 10

NIP: 5492080420, KRS: 0000065068
Telefon: 33 845-29-30
e-mail: strazkety@op.pl, www: http://www.ospkety.pl/
Autor Publikacji:
Data Publikacji:
Godzina Publikacji:
Odsłony: 1490


Organizacje
pozarządowe
 1. Miejsce Aktywności Mieszkańców Rynek 13
 2. Baza NGO
  1. Stowarzyszenie Małopolski Klub Sportowy Kęty
  2. Uczniowski Klub Jeździecki Widok-Kęty
  3. Klub Podnoszenia Ciężarów „Hejnał” Kęty
  4. Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty
  5. Uczniowski Klub Sportowy
  6. LOK Bastion Kęty
  7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty
  8. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  9. Klub Seniora „Wrzos” w Malcu
  10. Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
  11. Łęcki Klub Sportowy „Soła” Łęki
  12. Ludowy Klub Sportowy „Niwa” Nowa Wieś
  13. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Kętach
  14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich i Przyjaciół
  15. TS "Hejnał" Kęty
  16. Riders on the storm
  17. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
  18. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach
  19. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  20. Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach
  21. Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
  22. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach
  23. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu
  24. Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice
  25. Kęckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
  26. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
  27. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kęty
  28. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice
  29. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Kęty
  30. Koło Łowieckie
  31. Kęckie Towarzystwo Tenisowe
  32. Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych w Witkowicach
  33. Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko-Biała Zarząd Koła Kęty
  34. Fundacja Domu Opieki im. Doktora Władysława Dziewońskiego
  35. Małopolski Klub Sportowy Liga Obrony Kraju Kęty
  36. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
  37. Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Malec
  38. Międzyszkolny Klub Sportowy
  39. Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Remont"
  40. Towarzystwo Miłośników Kęt
  41. Uczniowski Klub Sportowy "Seido Karate Kęty"
  42. Klub Sportowy "Olimpia"
  43. Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Edukacji - Homo Homini Frater"
  44. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
  45. Podbeskidzkie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
  46. Stowarzyszenie Obrony Praw Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach
  47. Amatorski Klub Motocrossowy
  48. Stowarzyszenie Kęckie Centrum Rozwoju
  49. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy w Bielanach
  50. Stowarzyszenie mieszkańców Bielan – aktywni w każdym wieku
  51. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Nowej Wsi
  52. Cech rzemiosł i przedsiębiorczości w Kętach
  53. Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły przy Powiatowym Zespole nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej
  54. Koło Gospodyń Wiejskich w Bulowicach
  55. Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach
  56. Koło Gospodyń Wiejskich w Malcu
  57. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
  58. Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach
  59. Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowicach
  60. Koło Gospodyń Wiejskich w Kętach
 3. 1% dla Organizacji i Stowarzyszeń